Αποτελούν τα εσωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας. Τα όργανα αυτά, παρακολουθούν και συμμετέχουν στη συνεχή κυκλική ορμονική αλλαγή του γυναικείου οργανισμού, που έχει σαν σκοπό την αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους.

Αυτές οι συνεχείς αλλαγές που υφίσταται τα γεννητικά όργανα, αλλά και οι δυσμενείς επιδράσεις από το περιβάλλον, λοιμώξεις από μικρόβια, – ιούς, επίδραση από φάρμακα, το κάπνισμα, και η μη σωστή διατροφή, τα κάνουν ευάλωτα – ευπαθή, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση πολλών παθήσεων, που θα περιγράψουμε σε επόμενα άρθρα.