Η κυτταρολογική εξέταση (Τest Παπανικολάου) είναι η εξέταση εκλογής για την ανακάλυψη της προσβολής του τραχήλου της μήτρας από τον ιό ΗΡV. To Paptest θα ανακαλύψει τον ιστό που έχει προσβληθεί από τον ιό ΗPV αλλά και αν υπάρχει κάποιου βαθμού Δυσπλασία (προκαρκινική κατάσταση) ή ακόμα και κακοήθεια.

Η κολποσκόπηση με τις κατευθυνόμενες βιοψίες και η τεχνική του υβριδισμού του DNA (PCR) ώστε να αποκαλυφθεί ο ογκογόνος ιός (13-16-18-31-33-35-40-42-45-51-52-56-58-59-68) πριν την εκτροπή των φυσιολογικών κυττάρων σε κακοήθεια βοηθούν σήμερα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση.