Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την αιτία της προεκλαμψίας και ίσως θα ήταν κουραστικό να τις αναλύσουμε. Η τελευταία άποψη θεωρεί την διαταραχή της σχέσεως ανάμεσα σε δύο ουσίες, (προστακυκλίνη-θρομβοξάνη) υπεύθυνες για την δημιουργία του προβλήματος. Αποτέλεσμα της διαταραχής είναι ο σπασμός των αγγείων. Πρόκειται για εκτεταμένη μικροαγγειοπάθεια που προσβάλλει πολλά όργανα όπως νεφρούς και ήπαρ. Ο πλακούντας δεν έχει αρκετό αίμα για να θρέψει ικανοποιητικά το έμβρυο με συνέπεια την μη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού μέσα στη μήτρα.