Η προεκλαμψία εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 5-10% των κυήσεων. Είναι δηλαδή μια αρκετά συχνή πάθηση και προσβάλλει πιο συχνά πρωτοτόκους (πρώτη εγκυμοσύνη), σχετικά μικρής ηλικίας (κάτω από 20 ετών) και εμφανίζεται στο δεύτερο μισό της κυήσεως ( μετά την 20η εβδομάδα). Σε περίπτωση που εμφανισθεί σε μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες ή στην δεύτερη ή Τρίτη εγκυμοσύνη θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κρύβεται κάποια άλλη πάθηση (Σακχαρώδης Διαβήτης, υδράμνιο κλπ).