Η διάρκεια μιας εγκυμοσύνης είναι 40 εβδομάδες(280 ημέρες) αρχίζοντας την μέτρηση από την πρώτη ημέρα της τελευταίας περιόδου. Εννοείτε ότι πρόκειται για φυσιολογικό κύκλο περίπου 28 ημερών. Δίνουμε ένα περιθώριο 7 ημερών για αυτόματη έναρξη του τοκετού. Μόλις συμπληρωθούν οι 41 εβδομάδες, η εγκυμοσύνη μπαίνει σε μια κατάσταση που αυξάνονται οι κίνδυνοι για το παιδί. Το περιβάλλον της μήτρας γίνεται πλέον εχθρικό για το έμβρυο.

Ο πλακούντας γερνάει και το Αμνιακό υγρό μειώνεται, το έμβρυο δεν τρέφεται πια καλά και η ανάπτυξη του δεν γίνεται φυσιολογικά. Είναι καιρός για τον Μαιευτήρα να επέμβει.