Για τις νέες κοπέλες, θα έλεγα, ότι η αποφυγή των τεχνητών εκτρώσεων με την χρησιμοποίηση της κατάλληλης αντισύλληψης θα μειώσει σημαντικά το ποσοστό εμφάνισης της πάθησης. Η επιμελής θεραπεία των διάφορων φλεγμονών (τραχηλίτιδων-κολπίτιδων), η περιοδική εξέταση από το Γυναικολόγο και η λήψη του test Παπανικολάου. Θα βοηθήσουν στην αποφυγή καταστάσεων που μπορεί να γίνουν αιτίες εξωμητρίου κυήσεως. Όσον αφορά τους γυναικολόγους , σήμερα, χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές και ειδικές αντισυμφητικές ουσίες στις επεμβάσεις μας ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τη δημιουργία ενδοκοιλιακών συμφύσεων.